Dzięki ponad 20 – letniemu doświadczeniu możemy dziś zaoferować niezawodne, sprawdzone, doskonale funkcjonujące produkty inżynieryjne, rozwiązania oraz urządzenia w zakresie oczyszczania spalin, automatyzacji procesów oraz programowania sterowników logicznych (PLC). Z powodzeniem zrealizowaliśmy projekty na Litwie, Łotwie, w Estonii, Polsce, Finlandii i Szwecji.

EF – elektrofiltry

Elektrofiltr – to jeden z najbardziej efektywnych oraz niezawodnych sposobów kontroli spalin. Nasze technologie pomagają spełnić wymogi Dyrektywy UE 2015/2193, która ma na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza z obiektów energetycznego spalania.

WIĘCEJ

Filtry workowe (rękawowe)

Filtr workowy jest wydajnym urządzeniem do czyszczenia cząstek stałych, kontrolującym emisję dwutlenku siarki oraz innych cząstek. All In Container może dostarczyć różne typy filtrów workowych, dopasowanych do różnych temperatur, stężenia spalin lub innych indywidualnych specyfikacji.

WIĘCEJ

Automatyzacja procesów

Nasz zespół tworzy oprogramowanie sterowników logicznych (PLC) – zasadniczą część automatyki przemysłowej, która umożliwia opracowywanie i wdrażanie programów sterujących zgodnie z potrzebami Klienta. System sterowania PLC może wykonywać wszelkie stosowane w automatyzacji procesów funkcje monitorowania i sterowania.

WIĘCEJ