CZYM SĄ FILTRY WORKOWE (RĘKAWOWE)?

Filtr workowy (rękawowy) jest wydajnym urządzeniem do czyszczenia cząstek stałych, kontrolującym emisję dwutlenku siarki oraz innych cząstek do środowiska. Urządzenia te są stosowane w przemyśle oraz mniejszych obiektach spalania energetycznego do usuwania cząstek stałych ze spalin. Stosowanie filtrów workowych zapewnia realizację Dyrektywy UE 2015/2193, która ma na celu ograniczenie emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średniej wielkości obiektów energetycznego spalania.

All In Container może dostarczać filtry workowe o szerokim zastosowaniu, dopasowane do różnych temperatur, stężenia spalin lub innych indywidualnych specyfikacji.

KONTAKT

ZASADA DZIAŁANIA FILTRÓW WORKOWYCH (RĘKAWOWYCH)

Nasze filtry workowe (rękawowe) są wykonane z wytrzymałej i wysokiej jakości stali, na przykład, ze stali antykorozyjnej lub kwasoodpornej. Filtr workowy All In Container oddziela cząstki stałe od gazów spalinowych, gromadząc je w medium filtracyjnym. Cząstki stałe gromadzą się na powierzchni medium filtracyjnego, na które oddziałuje odwrócony strumień powietrza. Medium filtracyjne filtra workowego jest dobierane indywidualnie, w zależności od zamierzonego przeznaczenia filtra: od wysokiej jakości poliestru po zaawansowane tworzywo z włókna szklanego.

Spaliny trafiają do górnej części filtra, gdzie odbywa się proces stabilizacji spalin. Ta część zapewnia równomierne wykorzystanie całej powierzchni filtra. Cząstki stałe są oddzielane od spalin na zewnętrznej powierzchni worka filtracyjnego. Wówczas czysty gaz trafia do wnętrza worka, skąd jest wydalany na zewnątrz urządzenia. Odseparowane cząstki stałe trafiają do dolnej części filtra, gdzie są gromadzone i usuwane na zewnątrz filtra workowego.

ZALETY FILTRÓW WORKOWYCH (RĘKAWOWYCH)

> CHRONIĄ ŚRODOWISKO. Skuteczność filtrów workowych w usuwaniu cząstek stałych wynosi do 99%, natomiast kontrola spalin – do 10 mg/m2.

> WYSOKA TEMPERATURA PRACY wynosi ponad 250°C.

> TRWAŁE ORAZ ELASTYCZNE ROZWIĄZANIE. Produkujemy filtry z trwałych i wysokiej jakości materiałów. Poza tym, filtr workowy jest mniejszy w porównaniu z innymi technologiami oczyszczania spalin.

> SZYBKA I ŁATWA INSTALACJA. Filtry workowe są dostarczane w postaci łatwych w montażu lub nawet jako w całości zmontowane komponenty, można je zamontować w nowych lub już funkcjonujących kotłowniach przy minimalnym czasie przestoju.

> ZAUTOMATYZOWANE FUNKCJONOWANIE. Zasilacz automatycznie kontroluje proces pracy filtra workowego oraz zapewnia najlepszą wydajność czyszczenia.